Wydatki na zakup działki to początki kosztów związanych z budową domu. Zanim zaczniesz właściwą budowę poznaj koszty dodatkowe, które temu towarzyszą.

Mapa zaklauzulowana

Podstawowym wydatkiem jest mapa przygotowywana do celów projektowych. Jej sporządzenie zlecamy uprawnionemu geodecie. Stanowi integralną część dokumentacji, którą składa się o pozwolenie na budowę. Jej wykonanie to kwestia kilku tygodni, chyba że macie znajomego, który zrobi ją wcześniej. W zależności od regionu kosztuje od 600 do 1 000 złotych. Mapę tę geodeta powinien opieczętować w Urzędzie Miasta. Ten proces nazywa się zaklauzulowaniem mapy. Czerwona pieczątka jest gwarancją, że wszystko jest zgodne z mapami z gminy.

Odwierty

To, że twoi sąsiedzi wiedzą, jaki jest grunt na danym terenie nie wystarczy. Trzeba zrobić badania geologiczne. Na niewielkim gruncie może to być jeden odwiert o głębokości około 3,5 metra. Po wykonaniu odwiertu dowiecie się co kryje się pod powierzchnią. Bardzo często zdarza się, że ziemia jest złej jakości, na dużej części terenów budowlanych dominują różne odmiany gliny. Odwiert odpowie nam na pytanie czy w tej głębokości nie ma ciągów wodnych. Dopiero po takiej analizie projektant może podjąć decyzję, jakie zastosować fundamenty. Jeśli gleba jest trudna może się okazać, że konieczna będzie budowa płyty fundamentowej. Jeżeli planujecie piwnicę, wody podskórne mogą wam te plany pokrzyżować. W takiej sytuacji piwnica powinna mieć tak zwaną wannę, jest to bardzo droga technologia opłacalna tylko w budownictwie wielorodzinnym, kiedy konieczny jest garaż podziemny. Grunt trudno przepuszczalny, jakim jest podłoże glinowe, w przypadku, kiedy nie ma kanalizacji ogólnospławnej a tylko sanitarna może spowodować, że do wszystkich kosztów będziecie zmuszeni doliczyć koszt drenażu. Warto, więc potraktować badania geologiczne poważnie i nie żałować wydanych pieniędzy.

Projekty zjazdów i mediów

Wjazd z drogi gminnej na drogę prywatną wymaga nie tylko zgody Urzędu, ale także projektu. Taki projekt kosztuje kilkaset złotych. Niestety jego wykonanie jest koniecznością, bo bez niego zgoda z urzędu nie zostanie wydana. Jeśli chodzi o media to tu zasada jest prosta te, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, czyli prąd i gaz mają cenniki i nie płaci się dodatkowo za projekty. W przypadku wody i kanalizacji co gmina to inny obyczaj. W dużych aglomeracjach najczęściej gminy finansują wykonanie w całości lub części. W małych jest różnie. Zawsze jednak za projekty musimy zapłacić sami. W zależności od fachowca projekt przyłącza wody kosztuje od kilkuset złotych do tysiąca, identyczną kwotę płaci się za projekt kanalizacji ze studzienki do domu. Jeśli jednak gmina dojdzie do wniosku, że warto koło was przeprowadzić sieć wodno-kanalizacyjną czeka was jeszcze jeden projekt, który jest już dużo droższy, bo kosztuje od 4 do 6 tysięcy. W tym wypadku możemy spróbować porozumieć się z sąsiadami, którzy w przyszłości będą korzystać z sieci i sfinansować budowę wspólnie.

Inne koszty

Zanim zaczniesz budować, ważne by do kosztorysu dodać jeszcze kilka pozycji. Naszą nieruchomość musimy ogrodzić. Metody są dwie, albo ogrodzenie stałe z trzech stron i pozostawienie wjazdu dla pojazdów budowlanych albo ogrodzenie tymczasowe. Wykonanie ogrodzenia tymczasowego nawet z najtańszych słupków i siatki plastikowej wynieść może nawet kilkaset złotych, w zależności od wielkości działki. Warto mieć jakieś pomieszczenie gospodarcze na narzędzia i materiały oraz wygódkę. To wszystko najlepiej uzgodnić z firmą, która wykonywała będzie stan surowy. Coraz częściej firmy same zajmują się przechowywaniem sprzętu i toaletą. Ogrodzenie zawsze pozostanie po naszej stronie i koniecznie wpiszcie je w kosztorys.

Autor: Jarosław Knap