Rząd zapowiada, że od przyszłego roku zlikwiduje użytkowanie wieczyste na gruntach, na których stoją bloki mieszkalne.

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, projekt ustawy przygotowuje właśnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

– W przepisach trzeba pogodzić interesy samorządów i właścicieli lokali, a to nie jest proste. Dlatego prace się przeciągają, a Komitet Stały Rady Ministrów odesłał projekt ministerstwu do dopracowania – tłumaczy Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Chcemy, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Mam nadzieję, że to się uda.

Nie oznacza to, że przekształcenie będzie darmowe. Proponuje się, by mieszkańcy bloków spłacali grunt w ciągu 20 lat, a właściciele lokali użytkowych w ciągu 33 lat. Status użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wprowadzono w 1961 roku i opiera się ono częściowo na zapisach prawa rzymskiego. Zdecydowana większość gruntów Skarbu Państwa, przeznaczona między innymi pod działalność zakładów pracy, była dzierżawiona właśnie na zasadach użytkowania wieczystego, czyli ograniczonego czasowo do 99 lat. Zgodnie z prawem, opłaty za to użytkowanie mogą wynosić 0,3 – 3% wartości gruntu.