Największe spółki deweloperskie osiągają kolejne rekordy. Jednak rok do roku sprzedaż mieszkań wzrosła tylko o 5 proc. Rok wcześniej ten wskaźnik był trzy razy wyższy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy oddano do użytkowania 182 tysiące mieszkań. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, 93,3 tys., czyli ponad 50 proc. to mieszkania oddane przez deweloperów. Tymczasem w ciągu ostatniego roku w skali całego kraju wydano aż 257 tysięcy pozwoleń na budowę. Co ciekawe, rośnie nie tylko skala działalności deweloperów. Podobna, a nawet wyższa dynamika utrzymuje się na rynku tak zwanych inwestorów indywidualnych, czyli osób fizycznych budujących domy na własny użytek.

Nowym zjawiskiem w Polsce jest reurbanizacja miast. Coraz większa liczba ludności rezygnuje z życia w mieście i przenosi do stref domów jednorodzinnych na obrzeżach miast. Sprzyja temu wzrost dobrobytu i tworzenie się stref określanych jako megapolis. Analizując aktualne braki lokalowe szacowane na około 1,5 mln mieszkań, wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie utrzymanie jeszcze jakiś czas wysokich wskaźników sprzedaży mieszkań przez deweloperów, które w zależności od czynników zewnętrznych będą wahały się w zakresie plus minus 20 proc.

Wielką niewiadomą jest program Mieszkanie Plus. Wydaje się jednak, że nie wpłynie on zasadniczo na rynek mieszkaniowy, bowiem kierowany jest do osób, które i tak nie posiadają zdolności kredytowej pozwalającej na zakup własnej nieruchomości. Przykłady państw rozwiniętych wskazują, że proces reurbanizacji będzie narastał i w ciągu kilkunastu lat zwiększy się znacznie powierzchnia największych polskich aglomeracji.