Gruntowy Wymiennik Ciepła zimą dogrzewa a latem schładza. Wykorzystuje do tego fakt, że poniżej 1,5 metra pod ziemią, czyli poniżej strefy zamarzania, temperatura przez cały rok jest wyższa od zera.

GWC (Gruntowy Wymiennik Ciepła) jest idealnym wręcz uzupełnieniem systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Powietrze ogrzewa się w zimie pod ziemią i dzięki temu do domu trafia już wstępnie podgrzane. W lecie na głębokości poniżej strefy zamarzania, czyli pomiędzy 1,5 a 1,7 metra w zależności od regionu, nadal jest znacznie chłodniej niż nad ziemią. Wtedy GWC pełni rolę chłodnicy. Pamiętać jednak należy, że GWC nigdy nie zastąpi nam ani klimatyzacji ani ogrzewania. Jest urządzeniem wspomagającym, pozwalającym na ograniczenie zużycia energii. Przyjmuje się, że jeśli powietrze nad gruntem ma temperaturę 30 stopni to poniżej strefy zamarzania wynosi ona +16 stopni. W zimie przy temperaturze -15 pod ziemią i tak jest plus dwa stopnie.

Podział podstawowy

Gruntowe Wymienniki Ciepła dzielimy zasadniczo na dwa rodzaje:

  • rurowe,
  • żwirowe.
Wymiennik rurowy

To nic innego jak zakopany w ziemi ciąg rur wykonanych zazwyczaj z PVC. Ich średnica wynosi od 150 do 200 milimetrów. Długość takiego systemu może mieć nawet 50 metrów. Zazwyczaj zakopywany jest wokół domu. GWC również montować pod budynkiem, na terenach zielonych i pod parkingami. Pamiętać należy, że największą efektywność uzyskujemy na gruntach wilgotnych z małymi oporami powietrza. Rury powinny mieć jak najmniejszą ilość zagięć i zakrętów. Najlepiej by zagięcia nie miały więcej niż 45 stopni. Maksymalne nie może być to więcej niż 90 stopni. Wtedy opory powietrza są najmniejsze. Rury muszą być położone tak by zapewniały swobodny spływ skroplin. Stosuje się także systemy wielorurowe tak zwane systemy Tichelmanna. Rury powinny być wtedy oddalone od siebie minimum o 80 centymetrów. Zalecana odległość to jeden metr. Powinny mieć tą samą średnicę w całej długości instalacji.

Wymiennik żwirowy

Alternatywą dla wymiennika rurowego jest wymiennik żwirowy. Zaletą tego typu wymiennika jest wysoka sprawność oraz brak insektów w instalacji. Wadą jest okresowość działania. Tego typu wymiennik pracuje w systemie 12 godzin pracy, 12 godzin przerwy. Dodać należy, że wymiennik rurowy również powinien od czasu do czasu „odpocząć”. Nie wymienia on jednak tak intensywnie ciepła jak wymiennik żwirowy i na jego regenerację wystarczy kilka godzin przestoju. Złoże żwirowe powinno mieć objętość około 10 do 12 m2.

CGWC – czyli wymiennik glikolowy

To odmiana wymiennika rurowego, gdzie zamiast powietrza do modułu wpędzany jest glikol lub roztwór wody z glikolem. Zaletą jest duża sprawność instalacji, wadą wyższa cena i konieczność zapewnienia szczelności.

Czerpnia

Nieodłącznym i bardzo istotnym elementem GWC jest czerpnia, czyli rura, przez którą zasysane jest powietrze. Powinna być umieszczona na wysokości co najmniej kilkudziesięciu centymetrów powyżej poziomu gruntu. Musi posiadać siatki chroniące całą instalację przed insektami i gryzoniami.

Koszty

W zależności od producenta koszt kompletnej instalacji waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.