Po zakończeniu prac budowlanych należy dopełnić kilku formalności aby cieszyć się w pełni z własnego domu. Wyjaśniam jakie dokumenty i procedury są z tym związane.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu.

Potocznie mówi się o „odbiorze domu”. Nie jest to do końca ścisłe określenie ponieważ domy jednorodzinne podlegają obowiązkowi zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zawiadomienie takie składa się do inspektoratu nadzoru budowlanego. Jeśli w ciągu 14 dni od złożenia nadzór nie wniesie sprzeciwu można oficjalnie przystąpić do użytkowania. Podstawa prawna to artykuł 54 ustawy prawo budowlane. Ponieważ w przypadku domów jednorodzinnych urzędnicy nie mają obowiązku kontroli budowy to najczęściej tego nie robią. Do wyjątków należą sytuacje gdy „życzliwy” sąsiad poinformuje nadzór o nieprawidłowym (na przykład niezgodnie z projektem) prowadzeniu budowy. Może się też zdarzyć, że ktoś będzie chciał przystąpić do użytkowania przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych – wtedy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w trybie decyzji i związany z tym odbiór są już obowiązkowe.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokół odbioru kominiarskiego, protokoły badań i sprawdzeń instalacji (gaz, elektryka, inne w zależności od budynku), potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz osób dokonujących badań i sprawdzeń instalacji, kopię decyzji nadającej numer domu (piszę o niej w dalszej części). Generalnie ilość załączników zależy od rozwiązań przyjętych w konkretnym obiekcie. Druk zawiadomienia jest różny w zależności od inspektoratu nadzoru budowlanego i najlepiej pobrać go ze strony internetowej właściwego urzędu. Na druku będą również wymienione niezbędne załączniki.

Ponieważ większość domów jednorodzinnych powstaje ze środków uzyskanych w formie kredytu hipotecznego, potwierdzenie przyjęcia domu do użytkowania trzeba najczęściej przekazać do banku. Bank traktuje to jako formalne zakończenie budowy.

Uzyskanie numeru domu

O nadanie numeru porządkowego nieruchomości należy wystąpić do urzędu miasta lub gminy. Można to zrobić w trakcie budowy. Konkretny wniosek najlepiej pobrać ze strony urzędu. Wymagane załączniki to projekt zagospodarowania terenu działki oraz (najczęściej) kopia pozwolenia na budowę i potwierdzenie własności działki.

Podatek od nieruchomości

Rozpoczęcie użytkowania wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Do urzędu gminy należy złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Nadzór budowlany przekazuje do organu podatkowego kopię zawiadomienia o zakończeniu budowy więc niezłożenie informacji nie jest sposobem na uniknięcie podatku. W informacji konieczne jest wpisanie powierzchni użytkowej podlegającej opodatkowaniu. Wartość ta powinna być spójna z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Przyjęte jest, że garaż połączony z domem traktuje się jako powierzchnię o funkcji mieszkalnej, która jest najniżej opodatkowana. Z kolei garaż wolnostojący zostanie opodatkowany wg stawki dla innych typów budynków która może być dziesięciokrotnie wyższa. Nie jest to gigantyczna kwota, przy garażu o pow. 40m2 będzie to 200,00 – 300,00zł rocznie, warto jednak mieć świadomość tej kwestii.

Rozpoczynając budowę dobrze wiedzieć jakie formalności czekają nas podczas jej trwania oraz na końcu. Mam nadzieję, że w klarowny sposób wyjaśniłem najważniejsze sprawy i wpis ten będzie pomocny dla inwestorów. Nieocenioną pomocą będzie również doświadczony kierownik budowy.

Michał Matejczyk architekt&CEO

SUMA Architektów