Rząd przyspiesza prace nad ustawami mający mi poprawić sytuację mieszkaniową Polaków.

Chcielibyśmy, aby te projekty zostały zamknięte, jeśli chodzi o etap prac parlamentarnych w lipcu, aby można było w sierpniu te projekty podpisać i aby one od jesieni już obowiązywały – stwierdził w Polskim Radiu Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Chodzi o kilka różnych ustaw, które mają przyspieszyć budownictwo mieszkaniowe i pomóc osobom o niskich zarobkach. Dodatkowym wzmocnieniem ma być pakiet dofinansowania na działania energooszczędne, z którego będą mogli skorzystać zarówno remontujący własne domy, jak i osoby dopiero rozpoczynające budowę.

Najwięcej kontrowersji i emocji wzbudza tak zwana „spec ustawa” nazwana przez branżę „lex deweloper”. Zakłada ona uproszczenie procedur związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę, co w założeniu skrócić ma czas trwania procedur administracyjnych. Dzisiaj na terenach nieobjętych planami miejscowymi okres od złożenia pierwszego dokumentu, czyli Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu ( WZiZT) do wydania prawomocnego pozwolenia na budowę wynosi kilka lat. Po wprowadzeniu ustawy czas procedowania ma się skrócić do około roku. Spec ustawa ma na celu również poprawienie warunków urbanistycznych i społecznych. Podmiot starający się o budowę osiedla mieszkaniowego otrzyma je w przypadku, gdy w pobliżu będzie konieczna infrastruktura oraz szkoły, przedszkola i przychodnie. Ustawa o pomocy państwa dla osób o niższych dochodach być może zacznie obowiązywać już jesienią tego roku. Jednym z głównych założeń tej propozycji ma być dofinansowanie dla osób uboższych rozłożone na równe raty w okresie dziewięciu lat. O dofinansowaniu mają decydować gminy.

Jedną z ważniejszych ustaw ma być ustawa o dofinansowaniu działań obniżających zużycie energii w domach jednorodzinnych. Ma ona objąć zarówno koszty remontów, jak i ulgi dla osób budujących teraz dom. Dofinansowane obejmie między innymi wymianę pieca, docieplenie budynku oraz prawdopodobnie zastosowanie rekuperacji, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.