Odwodnienie działki jest konieczne, jeśli nie chcemy mieć ogromnych kałuż, wilgoci w piwnicy czy zawilgoconych fundamentów. Powinno się je stosować tam, gdzie woda deszczowa lub z roztopów zbyt wolno wsiąka w ziemię.

Czym jest odwodnienie?

Zasadniczo deszczówkę zgodnie z prawem można odprowadzić do kanalizacji ogólnospławnej, do kanalizacji deszczowej lub do rowów melioracyjnych. Nie można natomiast robić tego do kanalizacji bytowej ponieważ duża ilość wody w czasie dużych opadów mogłaby powodować awarię sieci. Co jednak, kiedy nie możemy skorzystać z tych rozwiązań? Wtedy z pomocą przychodzi odwodnienie. Buduje się je przede wszystkim tam, gdzie znajdują się wyloty rynien spustowych, przed wejściem do domu i przed wjazdem do garażu, a także przy wyjeździe z działki.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe sprawdza się, kiedy woda zalega na powierzchni ziemi, a więc przy utwardzonej powierzchni oraz przy powierzchniach znajdujących się poniżej poziomu terenu, np. przy zjeździe do garażu. Tworzy je system koryt zakopanych na poziomie gruntu, osłoniętych od góry kratką, tzw. rusztem. Ich ujście musi być połączone ze skrzynkami odpływowymi. W przypadku tego rozwiązania należy pamiętać o utrzymaniu właściwego spadku dna odwodnienia, dzięki czemu możliwy jest spływ wody. Zwykle wystarczy jeśli będzie to około 3 mm na metr. Ruszty najczęściej są wykonane ze stali ocynkowanej, nierdzewnej czy żeliwa. Dzięki nim można zatrzymać liście i większe zanieczyszczenia nie blokując przy tym przepływu wody. Odwodnienie warto zrobić zanim wykończymy teren przed domem.

Odwodnienie punktowe

Do odwodnienia punktowego zalicza się studzienki, które są połączone rurami albo z kanalizacją, albo ze studnią rozsączającą. Jego wykonanie jest jednak dość kosztowne i dlatego nie jest często stosowane w budownictwie jednorodzinnym.

Drenaż opaskowy

Jest on szczególnie wskazany przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz nieprzepuszczalnym gruncie. Drenaż opaskowy ma zastosowanie również wówczas, kiedy grunt jest niejednorodny czyli warstwy przepuszczalne są przeplatane warstwami nieprzepuszczalnymi. Zapobiega on zalewaniu piwnic. Dobrze sprawdzi się też, kiedy dom znajduje się na skarpie czy zboczu, bez względu na rodzaj gruntu. Bez takiej instalacji może dojść do osunięcia ścian budynku. W takim przypadku drenaż montuje się po stronie wzniesienia. Jest to system rur drenarskich wkopanych wokół budynku. Zastosowanie mają rury perforowane, dzięki którym woda wpływa do nich, a potem jest odprowadzona z dala od domu.
Drenażu opaskowego nie stosujemy, kiedy woda gruntowa występuje pod ciśnieniem. Należy też uwzględnić, gdzie woda będzie odprowadzana. Problematyczna jest sytuacja, jeśli w okolicy działki nie ma zbiornika, a grunty są nieprzepuszczalne. Wtedy warto zrezygnować z drenażu i poszukać innych metod.

A może zbiorniki na deszczówkę?

Coraz większą popularnością cieszą się zbiorniki na deszczówkę. Ich nadrzędnym celem jest gromadzenie, a następnie wykorzystanie wody w domu lub w ogrodzie. Należy też pamiętać, że pozwalają one na wstępną retencję w przypadku dużych opadów i zapobiegają zalaniu. Zwykle zbiorniki na wodę mogą być zakopane, ustawione na poziomie gruntu albo w piwnicy. W przypadku deszczówki mamy do wybory dwa rodzaje zbiorników: naziemne i podziemne. Ważne, żeby nie były przezroczyste, żeby woda nie ogrzewała się. Najlepiej sprawdzą się do tego polietylenowe cysterny. W przypadku podziemnych zbiorników nie mogą one znajdować się głębiej niż do 50 cm od poziomu gruntu i dodatkowo muszą być otoczone grysem. Deszczówka świetnie sprawdzi się do zmywania naczyń oraz do prania ze względu na niską twardość wody. Jeśli chcemy ją w ten sposób wykorzystać, należy stworzyć instalację do rozprowadzania wody, bowiem woda pitna nie może być mieszana z deszczówką. Oprócz zbiornika potrzebujemy rur z tworzyw sztucznych do rozprowadzania oraz pompy. Eksperci szacują, że instalacja do wykorzystania deszczówki zwraca się po 8 latach. Wykorzystanie deszczówki wiąże się nie tylko ze znacznymi oszczędnościami wody, ale też pozwala dbać o środowisko.

Za najlepszy sposób odprowadzania wody z działki bezspornie uważa się przyłączenie do kanalizacji czy wykorzystanie rowów melioracyjnych. W niektórych sytuacjach musimy jednak skorzystać z innych metod. To, którą z nich należy wybrać zależy od położenia działki i rodzaju gleby.

Autor: Monika Borkowska-Szmit