Od pierwszego stycznia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów. Zmiana dotyczy dwóch i pół miliona osób w Polsce.

Zgodnie z ustawą użytkowanie wieczyste działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi zamieniło się we własność lub współwłasność. Na cele mieszkaniowe nie będzie można w przyszłości ustanawiać prawa użytkowania wieczystego. Nie oznacza to, że użytkowanie wieczyste znika w całości. Nadal w użytkowaniu pozostaną grunty przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe jak choćby ogródki działkowe. Zgodnie z ustawą dotychczasowy właściciel gruntu będzie musiał wydać z urzędu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Gmina lub Skarb Państwa, bo to o te podmioty chodzi ma na to 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Po złożeniu wniosku przez właściciela termin ten wynosi 4 miesiące. Opłata za zmianę użytkowania będzie rozłożona na 20 lat i ma być wnoszona do 31 marca każdego roku. W przypadku uregulowania całej opłaty jednorazowo będzie można liczyć na bonifikatę. W przypadku gruntów, które były własnością Skarbu Państwa bonifikata za opłatę jednorazową wyniesie 60 procent. O gruntach gminnych decyzję podejmą w uchwałach rady gmin.