Drożeją nieruchomości w większości państw Unii Europejskiej.

Housing Price Index mierzony rok do roku dla strefy euro wzrósł o 4,3 proc. Najwyższe wzrosty cen zanotowali Słoweńcy (15 proc.), Holendrzy (10 proc.) i Irlandczycy (9 proc.). Wśród krajów tzw. nowej Unii największe wzrosty były w Czechach (8,7 proc.), na Węgrzech (7 proc.) i Litwie (6,6 proc.). Na tym tle Polska z podwyżką rzędu 6,6 proc. sytuuje się w grupie państw o w miarę ustabilizowanych cenach.

Oczywiście są też kraje, gdzie odnotowano spadki cen. W Szwecji wskaźnik ten wyniósł –2 proc., we Włoszech –0,8 proc. Wzrost cen nieruchomości jest podobny zarówno dla strefy euro, jak i dla całej Unii. Najwyższe wzrosty notowane są w największych europejskich aglomeracjach.