W porównaniu z zeszłym rokiem niektóre materiały podrożały nawet o kilkanaście procent.

Największe podwyżki dotyczyły materiałów do budowy ścian i kominów i wyniosły prawie 20 procent. Niewiele mniej, bo 13 procent podrożał cement. To właśnie z tego powodu wykonawcy tak zwanych “stanów surowych” domów w kalkulacjach podają dużo wyższe kwoty materiałów. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej Ryszard Zając, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów:

– Nowe cenniki, które dostaliśmy od producentów cementu na 2019 rok, są wyższe, w porównaniu z poprzednim rokiem, o ok. 13 procent. Niższy, bo wynoszący 9 procent jest wzrost cen wapna.

Dla pocieszenia można dodać, że nie rosną ceny wszystkich produktów. W przypadku materiałów do utrzymania ogrodów wzrost cen wyniósł zaledwie 1,5 procent. O kilka procent podrożały płyty OSB, o 3,9 izolacje termiczne. Zdaniem Marzeny Syczuk, głównego koordynatora ds PR Grupy Polskie Składy Budowlane:

– W tym roku ceny wielu materiałów w dalszym ciągu mogą rosnąć, ale już nie w takim stopniu tak jak w zeszłym roku, czy dwa lata temu.

Analitycy rynku podkreślają, że wzrosty cen materiałów budowlanych wynikają częściowo ze znacznego ożywienia rynku mieszkaniowego. W przypadku obniżenia dynamiki tego rynku, prawdopodobne jest wstrzymanie lub obniżka aktualnych cen.