Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowe zasady wyceny nieruchomości. Ma to uporządkować stan obecnie obowiązujący.

Jak poinformował na konferencji prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń: Standardy stanowią dopełnienie obowiązujących regulacji, tak aby minimalizować ryzyko popełniania błędów podczas sporządzania opinii o wartości nieruchomości oraz ujednolić praktykę wykonywania zawodu przez rzeczoznawców majątkowych. Wycena wartości nieruchomości jest jedną z kluczowych opinii w wielu procesach nieruchomościowych. Jest jednym z koniecznych dokumentów do udzielenia kredytu hipotecznego, ale także w procesach wywłaszczeniowych. Jak twierdzą analitycy rynku, spójna i ścisła procedura oceny wartości nieruchomości może zdecydowanie pomóc w opracowaniu podatku katastralnego, o ile rząd zdecyduje się na jego wprowadzenie w Polsce. Prace nad nowymi zasadami zostały już zakończone. Przepisy zostaną wprowadzone obwieszczeniem ministra inwestycji i rozwoju.