Jak wynika z raportu „Krakowski Rynek Nieruchomości 2018” przygotowanego przez Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w stolicy małopolski w porównaniu z resztą kraju najdynamiczniej rozwija się rynek powierzchni biurowych.

Miasto jest liderem zarówno pod względem powierzchni w budowie, jak i tych już istniejących. W 2018 roku odnotowano wysoki popyt w tym segmencie. Mimo niekorzystnych prognoz widoczne było ożywienie ze strony najemców, przy względnie stabilnych czynszach. To z kolei potwierdza dobrą kondycję rynku biurowego w Krakowie.

Zasoby biurowe w mieście szacuje się na 1,26 mln m2. To daje pozycję lidera wśród regionalnych rynków biurowych w Polsce. Ponad 80% to powierzchnie, które są zlokalizowane poza centrum. Tylko w zeszłym roku powierzchnie biurowe w Krakowie zwiększyły się o 155000 m2. Warto podkreślić, że rozpoczęto budowę blisko 100000 m2 powierzchni. Na koniec zeszłego roku w Krakowie do wynajęcia przeznaczonych było 110000 m2 powierzchni biurowych, czyli niecałe 9 % wszystkich zasobów.

Warto też przyjrzeć się cenom. W przypadku biurowców klasy A wynoszą one średnio w skali miesiąca od 13,5 do 14,5 euro za m2. Najdroższe są te w centrum miasta i ich cena dochodzi nawet do 16 euro za m2. Nieco niższe są stawki w biurowcach klasy B i wynoszą od 10 do 13 euro za m2.

Tylko w zeszłym roku zostały podpisane umowy najmu na blisko 209 000 m2. Za wysoki popyt odpowiadają przede wszystkim branże IT oraz BPO/SSC. Wzmożona aktywność najemców biurowych w mieście przełożyła się na wysoki popyt.