W I kwartale 2019 roku kwoty kontraktów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych sięgnęły 745 mln euro, tak wynika z raportu „Poland Market Outlook 2019” przygotowanego przez firmę doradczą CBRE.

Większość inwestycji w opisywanym okresie tym segmencie pochodziło z kapitału zagranicznego, głównie z Wielkiej Brytanii oraz z Niemiec. Przyczyną takie stanu jest ugruntowana pozycja Polski m.in. dzięki stabilnej gospodarce i rozbudowanemu rynkowi najmu. Do tego ceny nieruchomości w naszym kraju rosną.

Na rynku nieruchomości komercyjnych przeważały transakcje w biurowce i magazyny, a w dalszej kolejności w hotele oraz obiekty handlowe. Aż 72% wszystkim kontraktów stanowiły te związane z biurami.

Kolejnym trendem jest zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi. W minionym kwartale ponad połowa transakcji dotyczyła nieruchomości znajdujących się poza stolicą. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać głównie we wzroście kosztów działań na warszawskim rynku. Rosną inwestycje zwłaszcza w Krakowie czy Gdańsku, osiągając w każdym przypadku ponad 100 mln euro. Jest to kapitał lokowany przede wszystkim w  biura.

Do największych transakcji w I kwartale należą: sprzedaż gdańskiego biurowca Argon i warszawskiego hotelu Sheraton. Co ważne, stopa kapitalizacji nieruchomości utrzymuje się na podobnym poziomie od 2016 roku.