Promocja postaw ekologicznych, dbałość o jakość i przyjazność przestrzeni publicznej to podstawowe kryteria przyznawania nagród Perła Krakowa.

Kapituła, w której jak co roku znajdą się naukowcy, dziennikarze i architekci, nagradza firmy deweloperskie w kilku kategoriach, w tym m.in.: komfort życia – udogodnienia dla mieszkańców, smart city – innowacje i technologie w służbie mieszkańcom, współczesna architektura – harmonia z otoczeniem, zielony Kraków – otwarcie na zieleń i jakość nasadzeń. Spośród nagrodzonych wyłaniania jest najlepsza inwestycja roku. Otrzymuje ona tytuł Grand Prix. Oprócz inwestycji kapituła wyróżnia także prezesów firm deweloperskich. Zostają oni uhonorowani tytułem Człowieka Roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest jesienią tego roku, a nominacje można zgłaszać do 20 lipca.

Więcej informacji na stronie www.perlakrakowa.pl