15 sierpnia br. weszły w życie przepisy regulujące opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego gruntu pod inwestycje. Ulgę odczują deweloperzy, którym dotychczas opłata ta spędzała sen z powiek. Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadziła konkretne rozwiązanie.

Dotychczasowy problem wynikał z tego, ze współczesne plany miejscowe różniły się od tych w przed kilkudziesięciu lat, kiedy to na danym terenie miała stać np. fabryka, a dziś zabudowa mieszkaniowa. Zmiana celu była jednak kosztowna, a jej wysokość zależała od miasta, np. w stolicy było to 12,5% wartość działki, zaś w Krakowie aż 25%. Po wejściu w życie nowelizacji sytuacja się zmieniła. Wprowadzono bowiem zapis, z którego jasno wynika, że opłata ta nie może być wyższa niż dwukrotność opłaty rocznej, jaka jest ponoszona z tytułu użytkowania wieczystego.

Kiedy zmiana celu użytkowania wieczystego spowoduje obniżenie wysokości opłaty rocznej z 3% dla celów przemysłowej do 1% dla celów mieszkaniowych, wówczas strony mogą ustalić jednorazowa opłatę na rzecz właściciela danej nieruchomości, która nie może jednak przekraczać dwukrotności dotychczasowej rocznej opłaty ponoszonej z tytułu wieczystego użytkowania.

Ważna zmiana dotyczy także tego, że obecnie urzędnicy nie będą już mogli odmówić wydania pozwolenia na budowę jedynie dlatego, że cel budowy nie pokrywa się z celem użytkowania wieczystego.