Już od dzisiaj będzie można pobierać druki w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Do wzięcia jest nawet 5 tysięcy złotych.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych a ministerstwo szacuje, że może z niego skorzystać 200 tysięcy osób. Dofinansowanie ma sięgać do 50 procent całkowitych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Instalacje zbudowane dzięki realizacji programu mają wytworzyć do 1,2 tysiąca MW.

Jak wygląda procedura?

Zdaniem urzędników jest ona maksymalnie uproszczona. Aby otrzymać refundację należy przesłać dane teleadresowe i numer konta, na które mają być przelane pieniądze. Do tego trzeba dołączyć fakturę wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz zaświadczenie z zakładu energetycznego o przyłączeniu i zainstalowaniu specjalnego licznika. Komplet dokumentów należy przesłać na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można pobrać ze strony NFOŚiGW.

Ministerstwo deklaruje, że wypłaty będą realizowane w ciągu kilku dni. 1 mld zł, które będzie przeznaczone na program dofinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych, pochodzić będzie ze sprzedaży niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2 za lata 2011-2014. Instalacje fotowoltaiczne będą funkcjonowały w ramach programu prosument, czyli takiego gdzie jesteśmy równocześnie producentem i odbiorcą prądu. Jak wiadomo najskuteczniej instalacja fotowoltaiczna działa w letnich okresach dużego nasłonecznienia, czyli w czasie kiedy zapotrzebowanie na prąd jest największe. Dzięki temu możemy sprzedawać nadwyżki prądu w lecie i kupować go w zimie. Aktualnie z programu prosument korzysta w Polsce 85 tysięcy gospodarstw domowych.