Powstawania skroplin w dachu nie można uniknąć, ale trzeba stworzyć możliwość ich odparowania. Warto pamiętać, że odpowiednia wentylacja pozwala przede wszystkim na oszczędności związane z ogrzewaniem. Ponadto kiedy wilgoć dostaje się do dachu wówczas na dachówce może pojawić się mech, a na drewnie grzyb.

Źródła wilgoci dachu

Źródłem wilgoci jest przede wszystkim wnętrze domu. Para wodna zwykle dostaje się do przekroju dachu. Drugim jej źródłem może być woda z zewnątrz, czyli zarówno deszcz, jak i śnieg, które mogą przenikać przez szczeliny.

Co daje wentylacja dachu?

Przede wszystkim chroni ona przez zawilgoceniem konstrukcję dachu. Po drugie zabezpiecza przed przegrzewaniem poddasza w okresach letnich i przez przeciekaniem podczas zimy. Co więcej skuteczna wentylacja zapobiega zawilgoceniu izolacji, a przez to utracie przez nią właściwości izolacyjnych. Odpowiednia wentylacja gwarantuje właściwy przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami dachu.

Działanie wentylacji dachu

W wentylacji wykorzystywane jest zarówno działanie wiatru, jak też zjawisko ciągu termicznego. Ten ostatni to ruch powietrza, który powstaje w wyniku różnicy jego gęstości spowodowanej różnicą temperatury. Ciąg jest tym większy, im większa jest różnica temperatur. Aby móc wykorzystać ciąg kąt nachylenia dachu musi wynosić co najmniej 10°. W przypadku dachów o dużym nachyleniu przestrzenie wentylacyjne nie muszą być duże. Natomiast przy stropodachach stosuje się otwory wentylacyjne, których przekrój musi być dostosowany do powierzchni połaci dachu. Wielkość kanału przepływu może być różna, najważniejszy jest jednak sprawny przepływ. Niezbędny jest zarówno nawiew, jak i wywiew powietrza.

Od wentylacji dachu zależy m.in. jego trwałość. Należy pamiętać, że para wodna jest wytwarzana w domu przez cały rok, natomiast jej wyjście jest możliwe tylko przez kilka miesięcy. Dlatego też bilans wilgoci należy rozpatrywać w skali roku.