Wskaźnik aktywności gospodarczej (PMI) mocno rośnie a to dobry znak dla gospodarki.

Czym jest wskaźnik PMI ? To tak zwany wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze przemysłowym. Skrót pochodzi o angielskich słów „Purchasing Managers Index” i powstaje na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z danego kraju. Oceniają oni kondycję swojej branży w kontekście nie tylko zamówień ale także zatrudnienia, poziomu produkcji czy zapasów. Dane te oceniane są w skali trzypunktowej: źle, średnio, dobrze a z odpowiedzi tworzona jest średnia. Uznaje się, że PMI to wskaźnik wyprzedzający koniunktury i na jego podstawie można analizować najbliższą przyszłość. Jeśli PMI jest na poziomie powyżej 50 procent to jest to oznaka nadchodzącej koniunktury.

O nadchodzącym kryzysie możemy mówić jeśli wskaźnik spada poniżej 40 procent. Polski wskaźnik w kwietniu szorował po dnie i osiągnął wartość 31,9 procenta. W maju znacznie wzrósł bo aż do poziomu 40,6 procent. Analitycy przewidywali, że wyniesie on zaledwie 35,7 procent. Co to oznacza w praktyce? Bardzo dużo, bo to znaczy, że coraz więcej menadżerów wierzy w szybkie odbudowanie gospodarki. Ten optymizm będzie przekładał się na konkretne działania: nowe inwestycje, wzrost zatrudnienia i przede wszystkim znoszenie restrykcji w firmach i koniec znacznego cięcia kosztów. Oczywiście nie stanie się tak z dnia na dzień tym bardziej, że na kryzys związany z wybuchem pandemii nakłada się ogólne schłodzenie gospodarki, którego pierwsze objawy było widać już w zeszłym roku. Spadek zamówień tak naprawdę w statystykach widoczny był już od 19 miesięcy. Ekonomiści podają kilka możliwych scenariuszy na najbliższą przyszłość.

Zakładając, że pandemia wyhamuje w lecie a jesienią dzięki badaniom przesiewowym, nowym lekom i w końcu szczepionkom znajdzie pod kontrolą można prognozować dalszy wzrost optymizmu. Nie da się jednak odbudować gospodarki w kilka miesięcy. Jeśli założymy, że firmy otrzymają solidne zastrzyki pomocy od Państwa można mieć nadzieję, że jesienią przyszłego roku PMI przekroczy granicę 50 procent. Jeśli tak się stanie to następny okres dobrej koniunktury zacznie się bardzo szybko.