Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, mając świadomość jak wielki wpływ na jakość architektury mają dobrze wykształceni architekci i planiści, organizuje od 2007 roku konkurs na Najlepszego Studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i przekazuje laureatom kwotę 5000 zł.

Julia Sierpień

Jeden z projektów Julii Sierpień

Konkurs organizowany jest dla studentów drugiego roku II stopnia Wydziału Architektury PK i  honoruje studentów z najwyższą średnią z przedmiotów projektowych i budownictwa oraz projektowania mieszkaniowego. W roku bieżącym rywalizacja była wyjątkowa, bowiem aż trzy studentki otrzymały najwyższe średnie z tych przedmiotów, oscylujące na poziomie 4,97 – z projektowania i budownictwa i 5,0 – z projektowania mieszkaniowego. Zarząd Stowarzyszenia zdecydował więc, że średnia za całokształt studiów będzie tym najistotniejszym parametrem wyłaniającym Laureatkę, którą w tym roku została Julia Sierpień, uzyskując średnią z wszystkich przedmiotów aż 4,89!

Julia jest krakowianką, absolwentką Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów o profilu architektonicznym. Swoją pasję do rysunku i sztuki rozwijała od wczesnych lat młodzieńczych, początkowo ucząc się pod okiem architekta Piotra Korpantego, a później w szkole Studio Rysunku i Malarstwa Koletek. Jej pasja do rysowania przerodziła się w projektowanie, później zaś w chęć kreowania architektury.

W 2019 roku ukończyła studia inżynierskie I stopnia z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę inżynierską „Hybrydowa struktura urbanistyczna w Mediolanie” przygotowała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Patrycji Haupt, prof. PK. Temat tej pracy był zainspirowany jej pobytem w ramach Programu Erasmus na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Mediolańskiej. Jak sama wspomina – studia w Mediolanie to piękny czas w moim życiu, dzięki któremu otworzyłam się na inne kultury, poznałam wielu wspaniałych ludzi, zdobyłam wiele nowych doświadczeń zarówno projektowych, jak i tych codziennych, życiowych.

Obecnie finalizuje pracę dyplomową „Za kulisami industrialu – redefinicja poprzemysłowej tkanki na przykładzie opuszczonej Destylarni w Ferrarze” – pod opieką Promotorów: dr hab. inż. arch. Patrycji Haupt, prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Michała Krupy, prof. PK.

Julia podkreśla, że od młodości ma wielkie szczęście do życzliwych ludzi chcących podzielić się swoją wiedzą. Spotykała wiele utalentowanych osób, w szeroko rozumianym zakresie sztuki, zarówno wykładowców, ale także studentów, z którymi miała przyjemność współpracować podczas tworzenia projektów konkursowych i studenckich.

Projekt Julii Sierpień

Laureatka podczas studiów była wielokrotnie wyróżniona Stypendium Naukowym Rektora Politechniki Krakowskiej, a w 2020 roku została uhonorowana Stypendium Twórczym Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Podczas studiów brała także udział w wielu konkursach i została laureatką m. in. następujących nagród:

  • I miejsce w międzynarodowym konkursie „24h Farmer” organizowanym przez organizację Ideas Forward wraz z kolegą z roku Yaroslavem Panasevychem
  • II miejsce w międzynarodowym konkursie architektoniczno-krajobrazowym „Drugie Życie Fortu”, który realizowała wraz z zespołem z Politechniki Krakowskiej – współautorzy projektu to: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; dr inż. arch. Agnieszka Matusik; dr inż. arch. Filip Suchoń; dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek oraz studenc:i Małgorzata Partyka, Katarzyna Blukacz, Szymon Chromik;
  • II miejsce w konkursie „CITY and REST miejska strefa bezpiecznego wypoczynku”, którego organizatorem był Polbruk S.A., współautorką projektu jest Aleksandra Skrzypek studentka architektury krajobrazu.

Brała też czynny udział w ogólnopolskich spotkaniach studentów architektury oraz  międzynarodowych warsztatach i konferencjach (również jako prelegentka).

Laureatka nagrody SBDiM stara się ciągle rozwijać, mając świadomość, że na tym też polega ten zawód – nieustannie i z wielką pokorą trzeba się kształcić, zdobywać wiedzę i doświadczenie. W życiu kieruje się myślą, że każdy z projektów, jest efektem podróży do świata architektury, jest poszukiwaniem oryginalnej myśli, analizą kontekstu miejsca oraz potrzeb ludzi. Stara się dokładać wszelkich starań, by stworzyć indywidualny charakter przestrzeni jako połączenia formy, kolorów, materiałów i światła z funkcjonalnością oraz ergonomią. W swojej pracy szuka rozwiązań nowatorskich i zrównoważonych. Hołduje tezie, że jakość przestrzeni świadczy o jakości miasta i wpływa na jakość życia mieszkańców.

Prywatnie interesuje się grafiką komputerową, historią sztuki, jest wielką pasjonatką roślin domowych, jednak architektura pochłania większość jej czasu. W wolnych chwilach jeździ na nartach, łyżwach i rolkach, a największą przyjemność sprawia jej zwiedzanie i poznawanie świata – nowych miejsc i kultur.

Martyna Socha

Projekt Martyny Sochy

Drugą pozycję w tegorocznym rankingu najlepszych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zdobyła Martyna Socha ze średnią za studia 4,83. Pomimo, że w latach szkolnych nie interesowała się architekturą, tylko rysunkiem, zaczęła stopniowo poznawać i wdrażać się w tę dziedzinę, a szczególnie w temat natury i zieleni w projektowaniu oraz tego jak wpływa ona na kształtowanie zabudowy i może stać się integralną częścią projektu. Obecnie przygotowuje pracę magisterską dotyczącą rewitalizacji terenów dawnej stoczni w Kopenhadze.

Trzecie miejsce wśród najlepszych ocenianych w tym roku studentów zdobyła Katarzyna Piekarz, która uzyskała średnią za cały okres studiów na poziomie 4,76. Przypomnijmy, że obie te abiturientki osiągnęły średnie z projektowania i budownictwa oraz średnie z projektowania mieszkaniowego identyczne, jak główna Laureatka.

Zarząd SBDiM z dużą satysfakcją przyjął te wyniki i postanowił docenić Martynę Sochę i Katarzynę Piekarz wyróżnieniami i kwotami po 1000 zł. Zarząd uznał, że zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia są uhonorowaniem wieloletniej i konsekwentnej pracy studentek i zapewne jeszcze bardziej będą motywować je do dalszych działań w życiu zawodowym.

Lucyna Płonka
Dyrektor Biura SBDiM